biogas

Digital sporbarhed af handelsdokumenter

Under transporter af animalske biprodukter, skal produkterne ledsages af et handelsdokument ved transport/omsætning indenfor Danmarks grænser og mellem EU-landene. Fortegnelserne skal opbevares i mindst to år og​​​ forelægges myndighederne på forlangende.

Dette har Plature løst med softwareløsningen Spurado, som er en intelligent og automatisk løsning.

Løsningen består af fastmonterede tablets i lastbilerne, samt web adgang til journalerne til både biogasanlæg og kunder.

Administrations portal

Håndtér dine kunder fra webportalen.

Herfra kan hver enkelt kunde tilpasses, med de unikke oplysninger der hører til netop denne kunde.  

Markér og definér hvilke tanke kunden har, og undgå at skulle taste det igen. 

Registreringerne synkroniserer konstant med lastbilens Spurado tablet.

Når lastbilen er i nærheden af en kendt tank, klikker chaufføren tanken og bekræfter med ét enkelt klik.

 

Spurado portal
Spurado rapport

Rapporter

Træk rapporter ud fra en bestemt periode og leverandør, for at skabe et præcist overblik over periodens transport.

Her vil NPK* og tørstofprocenterne fremgå

*NPK er en forkortelse for plantenæringsstofferne Nitrogen (nitrat- eller ammoniumkvælstof), Phosphor (fosfat) og Kalium.

Som biogasanlæg har du adgang til alle transporter på tværs af dine kunder, så du kan sammenligne år for år eller mellem leverandører.

Når du benytter Spurado løsningen, kan du oprette dine leverandører, så de får deres egen adgang i Spurado systemet. Det betyder, at du slipper for at sende rapporterne til hver enkelt kunde. De logger på deres eget system, og er opdateret med transporter til og fra deres landbrug i real-tid.

 

Tablets i lastbilerne

Løsningen består udover webportalerne til administrationen og til kunderne, af tablet der er fastmonteret i lastbilerne.

Plature står for tablets, tilbehør og simkort inkl. fakturaen på dataforbruget.

Når lastbilen nærmer sig en kendt tank, vil den være markeret på kortet på skærmen. Mens der tankes eller aflæsses, skal der trykkes to gange. Én gang på tanken. Derefter vil den vise informationerne, som tilhører den specifikke tank. Det vil sige, hvilket produkt, hvilken mængde m.m. Oplysningerne er forud tastet i systemet, så det vil typisk blot være til gennemsyn, før det andet klik for at bekræfte.

 

 

Spurado tablet