Goosetracker

En række gæsbestande i Europa vokser hurtigt og skaber problemer for landbruget, sårbar natur og flysikkerhed. Der er behov for internationalt koordineret og aftalt tilpasset styring af bestandende. Baseret på erfaringerne fra den første tilpasningsplan for lyserød gås har Waterbird Agreement lanceret en platform til administration af visse gæsbestande. Aarhus Universitet er datacenteret for dette nye initiativ.

Goosetracker er en applikation, der understøtter dokumentation af vildtlevende gæs til beskyttelse af økosystemer.

Ubudne gæster fra Sibirien giver i stigende grad grå hår til landmændene. Det drejer sig om de fredede bramgæs, der i tusindvis kaster sig over afgrøder på markerne i vinterhalvåret.
Et nyt forskningsprojekt er at følge bramgæsens vej via GPS, når de lander og spiser fra landmandens marker. Forskerne vil prøve at få gæsene til at lande et andet sted, hvor de kan græsse.